Home > 고객마당 > 공지사항

김포공항 개통 안내
관리자 2016/02/19 5297

안녕하십니까?

서수원버스터미널김포공항(리무진버스) 노선이 개통되오니 고객님들의 많은 이용있으시기 바랍니다.

1. 시행 일자 : 2016. 03. 01()부터

2 운 수 사 : 경기공항리무진버스()

3. 운행 시각: (12)

 06:15                13:55

 07:35                15:05

 08:45                16:25

 09:55                17:45

 11:25                18:55

 12:45                20:15

 

 서수원버스터미널을 이용해 주셔서 감사합니다.

 


금일방문자:86 / 누적방문자:711027